Koncert Podziękowań

23 marca 2019 o godzinie 17.00 w Sali gimnastycznej przy SP nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Zacisze 1 we Wschowie Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Zespół Mażoretek „Finezja zagrały Koncert Podziękowań.

Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej pragnie podziękować wszystkim przybyłym na XIV Koncert Podziękowań. Za poświęcenie swojego drogocennego czasu i zaszczycenie nas swoją obecnością.

W szczególności pragniemy podziękować:

–  Elżbiecie Annie Polak – Marszałkowi Województwa Lubuskiego za ciepłe słowa i życzenia (…) ,,Życzę odwagi w wytyczaniu nowych, ambitnych celów oraz wytrwałości w ich realizowaniu” (…),

–  Jolancie Denesiuk – Przewodniczącej Rady Powiatu za pomoc w organizacji i ufundowanie poczęstunku dla przybyłych gości, rodziców i naszej młodzieży oraz za „pomocną dłoń” w każdej sytuacji,

– Andrzejowi Bielawskiemu – Staroście Powiatu Wschowskiego i wszystkim jego współpracownikom za cierpliwość i przychylność z jaką spotykamy się, na co dzień,

– Konradowi Antkowiak – Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa oraz Marcie Panicz-Szajnkening – Zastępcy Burmistrza, która zaszczyciła nas swoją obecnością,

– Piotrowi Kokorniakowi – Dyrektorowi CKiR za wsparcie i pomoc przy organizacji naszych uroczystości,

– Sebastianowi Nietykszy – Prezesowi Banku Spółdzielczego we Wschowie za

wsparcie finansowe, jakie otrzymujemy na realizację celów statutowych.

Dziękujemy również za współpracę i wsparcie przedstawicielom poprzednich władz Starostwa Powiatowego i Gminy Wschowa: Markowi Boryczce, Wojciechowi Kuryłło, Danucie Patalas oraz Miłoszowi Czopkowi.

Podziękowania kierujemy też do Komendanta Komendy Powiatowej Policji we Wschowie – Tomasza Kłosowskiego, Krzysztofa Piaseckiego – Komendanta Straży Pożarnej we Wschowie oraz Witolda Skorupińskiego – Komendanta Straży Miejskiej we Wschowie za pomoc w organizacji Mistrzostw Polski Zachodniej Tańca Mażoretkowego.

Ogromne podziękowania kierujemy do dyrektorów szkół:

– Małgorzacie Goździckiej-Marciniak, Damianowi Janowiczowi za pomoc i udostępnianie obiektów na treningi naszych podopiecznych w szczególności Władysławowi Chilarskiemu za wieloletnią współpracę, pomoc oraz serdeczność.

Dziękujemy również właścicielowi i redakcji portalu ZW.PL za współpracę, upowszechnienie materiałów dotyczących stowarzyszenia, za wspaniałe i liczne zdjęcia z naszych uroczystości.

Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców naszych podopiecznych za pomoc w działaniu stowarzyszenia, za życzliwość i wyrozumiałość oraz wszelkie wsparcie w przygotowaniach dzieci i młodzieży.

Ogromne słowa uznania kierujemy do dwojga młodych, pełnych energii i fenomenalnych pomysłów, zaangażowania w pracę na rzecz Stowarzyszenia: Natalii Wierzbickiej trenerki zespołu mażoretek „Finezja” oraz Remigiusza Kuropki dyrygenta Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Niesamowity efekt ich pracy mogliśmy podziwiać w trakcie koncertu. Bardzo ważną rolę w przygotowaniu odegrały Jagoda Miara asystentka dyrygenta oraz dziewczęta z grupy seniorek wspierające trenerkę: Alicja Chilarska, Weronika Wijata, Martyna Zasowska, Magdalena Grygiel.

Chętnych do przeżycia niesamowitego koncertu zapraszamy na stronę fb zw.pl.

Zarząd

Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej