Wyjazdowe warsztaty muzyczne

Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej brali udział w Warsztatach muzycznych, gdzie przez pięć dni „ciężko pracowali” i szlifowali swoje umiejętności pod okiem Remigiusza Kuropki – dyrygenta MOD. Tego typu wyjazd to również wspaniała forma wypoczynku i rekreacji młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

W terminie 6-10 lipca br. Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Wschowy uczestniczyła w Warsztatach muzycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej. W Pszczewie, młodzież dzielnie pracowała szlifując marsze paradne połączone z grą na instrumentach oraz doskonaliła dotychczasowy repertuar. Młodzież miała również zajęcia indywidualne i sekcyjne. 

Pomimo trudów, przez pięć dni muzykom towarzyszyła świetna atmosfera. Warsztaty były też wspaniałą okazją do integracji , wspólnych rozmów czy wieczornych rozgrywek siatkarskich lub koszykarskich.

Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej dziękuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za sfinansowanie transportu na warsztaty dla orkiestry!

skzw